پر انرژی پاکستان بزرگراه پاکستان بین الملل

پر: انرژی پاکستان بزرگراه پاکستان بین الملل پاکستان شورشی بلوچستان پاکستان

گت بلاگز اخبار اجتماعی حضور عارف در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران منتفی شد

رییس فراکسیون امید بر استمرار حضور در مجلس شورای اسلامی تاکید دارد و بر این اساس بحث حضور عارف در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران منتفی است.

حضور عارف در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران منتفی شد

حضور عارف در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران منتفی شد

عبارات مهم : اخبار

رییس فراکسیون امید بر استمرار حضور در مجلس شورای اسلامی تاکید دارد و بر این اساس بحث حضور عارف در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران منتفی است.

به گزارش ایلنا ؛ در حالیکه در روزهای اخیر بحث احتمال حضور محمدرضا عارف در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح شده است بود، یکی از نزدیکان رییس فراکسیون امید، بیان کرد که محمدرضا عارف بر استمرار حضور در مجلس شورای اسلامی تاکید دارد و بر این اساس بحث حضور عارف در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران منتفی است.

حضور عارف در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران منتفی شد

همچنین عارف خبر مربوط به شروط خود جهت حضور در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را تکذیب کرده و گفته این اخبار به هیچ عنوان واقعیت ندارد.

واژه های کلیدی: اخبار | ایران | محمدرضا | شهرداری | مجلس شورای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs