پر انرژی پاکستان بزرگراه پاکستان بین الملل

پر: انرژی پاکستان بزرگراه پاکستان بین الملل پاکستان شورشی بلوچستان پاکستان

در پی استعفای علی کرمانشاه رییس‌کل بانک مرکزی ناصر حکیمی را جهت سرپرستی معاونت فناوری‌های نوین این بانک تعیین کرد.

معاون سیف استعفا کرد

معاون سیف استعفا کرد

عبارات مهم : مرکزی

در پی استعفای علی کرمانشاه رییس کل بانک مرکزی ناصر حکیمی را جهت سرپرستی معاونت فناوری های نوین این بانک تعیین کرد.

به گزارش تسنیم، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ضمن تقدیر از فعالیت های علی کرمانشاه در دوره تصدی معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی، با استعفای وی موافقت و ناصر حکیمی را جهت سرپرستی معاونت فناوری های نوین تعیین کرد.

معاون سیف استعفا کرد

علی کرمانشاه در متن درخواست استعفا، پیگیری به اوضاع اداری خود در دانشگاه صنعتی شریف را که چند سالی است به علت مشغله های فراوان اجرایی مورد غفلت واقع شده، از جمله دلایل این درخواست عنوان کرده و از حسن اعتماد و دوستی رییس کل بانک تقدیر کرده است.

بر اساس این گزارش، ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات، سرپرستی معاونت فناوری های نوین را به عهده خواهد داشت.

در پی استعفای علی کرمانشاه رییس‌کل بانک مرکزی ناصر حکیمی را جهت سرپرستی معاونت فناوری‌های نوین این بانک تعیین کرد.

واژه های کلیدی: مرکزی | استعفا | فناوری | کرمانشاه | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs