پر انرژی پاکستان بزرگراه پاکستان بین الملل

پر: انرژی پاکستان بزرگراه پاکستان بین الملل پاکستان شورشی بلوچستان پاکستان

گت بلاگز اخبار بین الملل عکس) + داعش نشریۀ فارسی منتشر کرد! (

گروه تروریستی داعش بروزترین شماره نشریه خود با نام “رومیه” را به زبان فارسی منتشر خواهد کرد. 

عکس) + داعش نشریۀ فارسی منتشر کرد! (

داعش نشریۀ فارسی منتشر کرد! (+عکس)

عبارات مهم : شماره

گروه تروریستی داعش بروزترین شماره نشریه خود با نام “رومیه” را به زبان فارسی منتشر خواهد کرد.

به گزارش کشور عزیزمان ایران ؛ گروه تروریستی داعش در چهارمین شماره نشریه تازه خود با نام “رومیه” قصد دارد تمامی صفحات خود را به زبان فارسی منتشر کند.

مجله رومیه که به وسیله «مرکز رسانه ای الحیات» وابسته به گروهک تروریستی داعش تهیه و توضیع می شود جایگزین “مجله دابق” شده است هست. اکثر مطالب انتشار یافته در این مجله، تحلیل وقایع و رویدادهای بین المللی سیاسی و میدانی است که به نظر کادر مرکزی داعش مهم و با اهمیت جلوه کرده و باید به نوعی با آن برخورد شود.

عکس) + داعش نشریۀ فارسی منتشر کرد! (

« نمونه ای از نشریه رومیه به زبان فارسی»

گروه تروریستی داعش بروزترین شماره نشریه خود با نام “رومیه” را به زبان فارسی منتشر خواهد کرد. 

عکس) + داعش نشریۀ فارسی منتشر کرد! (

واژه های کلیدی: شماره | فارسی | زبان فارسی | گروه تروریستی داعش | گروهک تروریستی داعش | اخبار بین الملل

عکس) + داعش نشریۀ فارسی منتشر کرد! (

عکس) + داعش نشریۀ فارسی منتشر کرد! (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs