پر انرژی پاکستان بزرگراه پاکستان بین الملل

پر: انرژی پاکستان بزرگراه پاکستان بین الملل پاکستان شورشی بلوچستان پاکستان

گت بلاگز اخبار پزشکی سفر با کشتی تفریحی موجب ارتقاء سلامت می شود

سفر با کشتی های تفریحی نه تنها هیجان انگیز است بلکه جهت ایجاد حس خوش حالی و سلامت در فرد هم سودمند است. 

سفر با کشتی تفریحی موجب ارتقاء سلامت می شود

سفر با کشتی تفریحی موجب ارتقاء سلامت می شود

عبارات مهم : سلامت

سفر با کشتی های تفریحی نه تنها هیجان انگیز است بلکه جهت ایجاد حس خوش حالی و سلامت در فرد هم سودمند هست.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه ژجیانگ سه جنبه از تجربه سفر با کشتی تفریحی را بررسی کردند: تجربه هیجانی، تجربه رابطه ای، و تجربه فکری.

سفر با کشتی تفریحی موجب ارتقاء سلامت می شود

به گفته محققان، در کوتاه مدت حس خوشحالی ناشی از سفر دریایی عمدتا بواسطه تجارب هیجانی و ارتباطی ایجاد می شود. بالعکس، در بلندمدت، حس خوش حالی ناشی از سفر دریایی عمدتا ناشی از تجربه فکری است.

به گفته محققان، آرامش و انجام ندادن هیچ کاری در طول سفر با کشتی از اهمیت زیادی جهت مسافران آن برخوردار است.

سفر با کشتی های تفریحی نه تنها هیجان انگیز است بلکه جهت ایجاد حس خوش حالی و سلامت در فرد هم سودمند است. 

جیا اینگ لیو، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «تجربه رابطه ای به تعامل اجتماعی با خانواده، دوستان، کارکنان و سایر مسافران کشتی اشاره دارد.»

به گفته وی، تجربه فکری مشمول بر وقت های است که افراد می توانند رفتن به اماکن تازه و دیدار فرهنگ های تازه را تجربه نمایند.

واژه های کلیدی: سلامت | محققان | دریایی | مسافران | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs