پر انرژی پاکستان بزرگراه پاکستان بین الملل

پر: انرژی پاکستان بزرگراه پاکستان بین الملل پاکستان شورشی بلوچستان پاکستان

گت بلاگز اخبار پزشکی شیردادن به نوزاد از درد سزارین می کاهد

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، شیردادن مادر به نوزاد جهت مدت طولانی ممکن است به کم کردن ریسک درد مزمن بعد از وضع حمل سزارین کمک کند. 

شیردادن به نوزاد از درد سزارین می کاهد

شیردادن به نوزاد از درد سزارین می کاهد

عبارات مهم : نوزاد

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، شیردادن مادر به نوزاد جهت مدت طولانی ممکن است به کم کردن ریسک درد مزمن بعد از وضع حمل سزارین کمک کند.

به گزارش مهر، محققان اسپانیایی در این مطالعه ۱۸۵ زن سزارین شده است را تحت نظر قرار دادند. تقریبا یک چهارم (۲۳ درصد) زنانی که به مدت دوماه یا کمتر به نوزادشان شیر سینه خود را داده بودند تا حدود چهار ماه بعد از زایمان، در محل جراحی درد مزمن داشتند. ولی فقط ۸ درصد زنانی که دو ماه زیاد به نوزادشان شیر داده بودند این درد مزمن را گزارش کردند.

شیردادن به نوزاد از درد سزارین می کاهد

دکتر کارمن آلیسیا، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این نتیجه های ابتدایی نشان می دهد شیردادن به نوزاد به مدت بیش از دو ماه عاملی حفاظتی در برابر درد مزمن بعد از سزارین است که در صورت شیردادن کمتر از دوماه ریسک بروز این درد تا سه برابر زیاد کردن می یابد.»

به گفته محققان، این مطالعه علت خوب دیگری جهت ترغیب زنان به شیر دادن به نوزاد ارزش است.

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، شیردادن مادر به نوزاد جهت مدت طولانی ممکن است به کم کردن ریسک درد مزمن بعد از وضع حمل سزارین کمک کند. 

واژه های کلیدی: نوزاد | سزارین | مطالعه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs