پر انرژی پاکستان بزرگراه پاکستان بین الملل

پر: انرژی پاکستان بزرگراه پاکستان بین الملل پاکستان شورشی بلوچستان پاکستان

گت بلاگز عکس خبری حضور پوتین در مسابقه های فرمول یک

والتری بوتاس از تیم مرسدس توانست در یکی از هیجان‌انگیزترین رقابت‌های فرمول یک سال‌های اخیر، با اختلاف زمانی ۰.۶۱۷ ثانیه، سریعتر از صدرنشین فعلی این رقابت‌ها، سب

حضور پوتین در مسابقه های فرمول یک

حضور پوتین در مسابقه های فرمول یک

عبارات مهم : تصویر

والتری بوتاس از تیم مرسدس توانست در یکی از هیجان انگیزترین مسابقه های فرمول یک سال های اخیر، با اختلاف زمانی ۰.۶۱۷ ثانیه، سریعتر از صدرنشین فعلی این مسابقه ها، سباستین فتل از تیم فراری، به خط آخر برسد. ولادیمیر پوتین مدیر جمهوری روسیه مهمان خاص این مراسم بود.

حضور پوتین در مسابقه های فرمول یک

والتری بوتاس از تیم مرسدس توانست در یکی از هیجان‌انگیزترین رقابت‌های فرمول یک سال‌های اخیر، با اختلاف زمانی ۰.۶۱۷ ثانیه، سریعتر از صدرنشین فعلی این رقابت‌ها، سب

حضور پوتین در مسابقه های فرمول یک

والتری بوتاس از تیم مرسدس توانست در یکی از هیجان‌انگیزترین رقابت‌های فرمول یک سال‌های اخیر، با اختلاف زمانی ۰.۶۱۷ ثانیه، سریعتر از صدرنشین فعلی این رقابت‌ها، سب

حضور پوتین در مسابقه های فرمول یک

تصویر خبری – خبر انلاین

واژه های کلیدی: تصویر | فرمول | مهمان | پوتین | مسابقه | ولادیمیر | عکس خبری

حضور پوتین در مسابقه های فرمول یک

حضور پوتین در مسابقه های فرمول یک

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs